Standard organizacyjny teleporady

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Standard_organizacyjny_teleporady [PDF]

Drodzy mieszkańcy!

Zachęcamy do wspierania oraz oddania szpiku pacjentom chorym na nowotwory i inne choroby krwi. Dla wielu z nich szansą na odzyskanie zdrowia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych, obecnych w szpiku… Read more »